देश राजनीति

‘भारतीय च्यानलमाथिको बन्देज तत्काल खोल्न सकिँदैन’

sf7df8f}F, !% kmfu'g M ;~rf/ tyf ;"rgfk|ljlw dGqfnodf cfof]lht lgoldt kqsf/ e]6df dlGqkl/ifbsf] lg0f{o hfgsf/L u/fpg'x'Fb} dGqL 8f o'j/fh vltj8f . t:jL/ M k|lbk/fh jGt, /f;;

काठमाडौं, २८ असार-भारतीय न्यूज च्यानलहरूमाथि लागेको बन्देज तत्काल खोल्न नसकिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको विषयमा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरिरहेका भारतीय न्यूज च्यानलमाथिको बन्देज परिस्थिति अनुकूल नहुँदासम्म कायम रहने सरकारले बताएको हो ।

मिडिया सोसाइटीका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा सरकारका प्रवक्ता डा.युवराज खतिवडाले परिस्थिति अनुकूल भएर ती मिडियाहरू नसुध्रिँदासम्म बन्देज कायम राख्न सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गरिएको बताए ।

सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सेवा प्रदायकहरूले राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै बन्द गरेका भारतीय न्यूज च्यानलहरूमाथिको बन्देज तत्काल नखोलिने बताएका हुन् ।

नेपालीहरूको एकताबाट तर्सेर कुनै पनि मिडियाले अपमानित ढंगले जान नसुहाउने भए पनि भारतीय न्यूज च्यानलहरूले दुरासयपूर्ण रूपले अगाडि बढेकाले तत्काल प्रतिबन्ध नहट्ने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘नेपालले नक्सा अद्यावधिक गरेर जारी गरेको अवस्था छ । राष्ट्रिय एकता र सबै नेपालीको ऐक्यवद्धता हामीले प्रदर्शन गरेका छौँ । यो नेपालीहरूको एकताबाट तर्सेको पनि हुन सक्छ । एकताबाट तर्सेर, चित्त नबुझेर भए पनि स्वस्थ्य छलफलबाट अघि बढ्न सकिने हुन्छ । तर जुनसुकै माध्यमबाट अपमानित गर्ने ढंगले जुनकुनै पनि मिडियाले सुहाउँदैन । भारतीय मिडियाहरूको कदमलाई हामीले दुरासयपूर्ण भनेर भनिसकेका छौँ । केही च्यानल बन्द भएको अहिलेको अवस्था हो । सेवा प्रदायकहरूले स्वःस्फुर्त रूपमा राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरेर प्रतिबन्ध लगाउनुभयो । परिस्थिति अनुकूल भएर ती मिडियाहरू नसुध्रिँदासम्म प्रतिवन्ध कायम राख्न म अग्रह गर्दछु ।’

नेपालले अद्यावधिक नक्सा जारी गरेदेखि नै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको नाम नै जोडेर विभिन्न सामग्री प्रकाशन/प्रसारण भएपछि नेपालमा भारतीय न्यूज च्यानलहरू बन्द गरिएको छ ।

Featured