देश

अर्कोपटक कांग्रेसकै सरकार : मीनेन्द्र रिजाल

k|ltlglw;efsf] ;f]daf/ a;]sf] a}7sdf k"j{ ah]6 5nkmncGtu{t ljlgof]hg ljw]ossf l;4fGt / k|fyldstf ;DaGwL 5nkmndf cfkmgf] wf/0ff /fVb} g]sf g]tf dLg]Gb| l/hfn . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .

काठमाडौँ, भदौ १-प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले अर्को पटक नेपाली कांग्रेसकै सरकार बन्ने दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसदमा सम्बोधन गरेलगत्तै बोलेका सांसद रिजालले सरकारको यहि रवैया रहे अर्कोे पटकको निर्बाचनबाट नेपाली कांग्रेसकै सरकार बन्ने दावी गरेका हुन्।

उनले सरकारको कामकारबाहीकै कारण जनता निरासा छाएको बताउँदै अर्को पटक कांग्रेसको सरकार बन्ने बताएका हुन् । उनले लोकतन्त्र सरकारले नभई जनताले लडेर ल्याएको समेत बताए।  सांसद रिजालले प्रधानमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिका बारेमा हलुका टिप्पणी गरेको आरोप लगाए।

छाया सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका रिजालले पुँजीगत खर्च गतवर्षको भन्दा ३५ अर्ब कम भएको प्रति ब्यंग्य गरे। निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका कार्यसम्पादन करारमा प्रधानमन्त्री असफल भइसकेको उनले दावी गरे। रेल र पानी जहाजका कुरा गर्ने सांसदहरू पनि समृद्धिको आधार वर्ष हो भनेर बोल्न थालेको उनको भनाइ छ।

Featured