देश

रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुखको गाडीमा आगजनी

/fjfa]F;L ufpFkflnsf k|d'v lg/f}nfsf] Ifltu:t uf8L vf]6fª, @# dlª;/ M 3/}df kfls{ª u/L /flvPsf] cj:yfdf c1ft ;d"xn] uP/flt u/]sf] cfuhgLaf6 Ifltu|:t ePsf] /fjfa]F;L ufpFkflnsf k|d'v nLnfgfy lg/f}nfsf] af @ em #%@$ gDa/ uf8L . t:jL/ M s]bf/ du/÷/f;;

खोटाङ, मंसिर २३–रावाबेँसी गाउँपालिका प्रमुख लिलानाथ निरौलाको वडा नम्बर ५ दुवेकोलस्थित निवासमा रहेको बा २ झ ३५२४ नम्बरको सवारीसाधनमा गए राति आगलागी भएको छ । आगलागीका कारण सवारी जलेर ध्वस्तसमेत भएको छ ।

‘म सुतिरहेको थिएँ, बम पड्किएको जस्तो ठूलो आवाज आयो’, उनले भने, ‘उठेर हेर्दा गाडीमा ठूलो आगोको मुस्लो दन्किरहेको थियो ।’ करिब दुई घण्टापछि हरमटारबाट गएको प्रहरी टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुहरि उपाध्यायले खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वामदेव गौतम नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा खटाइएको र आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । (रासस)

Featured