देश

जंगली हात्तीले धान र तरकारी खाइदिएर हैरान

;ft dg wfg xfQLn] vfP ;Kt/L, @@ dªl;/ M 3/sf] emofn eTsfO ;ft dg wfg xfQLn] vfPsf] ;Kt/Lsf] zDe'gfy gu/kflnsf– * a}/ofxLl:yt ;s'/ ldofFsf] 3/ . t:jL/ M gfgLd}of s6jfn÷/f;;

सप्तरी, मंसिर २२–धान भित्र्याउने बेलामा सप्तरीको विभिन्न गाउँमा हात्तीले धान खान थालेपछि गाउँले हैरान भएका छन् । कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट हात्तीको समूहले शनिबार राति सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका(८ बैरयाहीस्थित सकुर मियाँको घरको झ्याल भत्काई सात मन धान खाएको मियाँले बताए।

धान खान आउने हात्तीले कुल्चिएर लगाएको बालीसमेत नोक्सान गर्ने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । हात्तीको समूहले कुल्चिएर अगमलाल चौधरीको दुई कठ्ठा खेतमा लगाएको आलु र इनुस मियाँले दुई कठ्ठा खेतमा लगाएको काउली नोक्सान गरी दिएको स्थानीय सरस्वती चौधरीले बताइन् । (रासस)

Featured