देश

प्रधानमन्त्रीद्वारा छलफल

k|wfgdGqL cf]nL l; lrªkLªsf] e|d0faf/] 5nkmn ub{} k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL lalxaf/ afn'jf6/df lrlgofF /fi6«klt l; lrªkLªsf] cfzGg /fhsLo e|d0fsf ;Gbe{df k"j{ k|wfgdGqLx?;+u 5nkmn ub{} . t:jL/ M rGb|snf If]qL

काठमाडौं, असोज २३–चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न राजकीय भ्रमणको सन्दर्भमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुसँग छलफल आयोजना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलगायत सहभागी छन् ।

Featured