देश

२० र ५० रुपैयाँको नयाँ संकेत भएको नोट भोलीबाट चल्तीमा आउने

काठमाडौं,भदौ २५–भोलीबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ संकेत भएको २० र ५० रुपैयाँको नोट चलनचल्तीमा ल्याउने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जनाए अनुसार रुपैयाँ २० दरको सिरिज वि.सं. २०७२ संकेत नं. ञ/४१०००००१ देखि ञ/४१ ९९९९९९ सम्म र रुपैयाँ ५० दरको सिरिज २०७२ संकेत नं. ज/८६ ०००००१ देखि ज/८८ ९९९९९९ सम्मको नोट भदौ २६ बाट अर्थात् भोलि बाट  चलनचल्तीमा आउने भएको छ।

Featured